RESULT OF RHYTHM KNACK COMPETITION

Sr.No. Student Name Father Name Mother Name Position SUNFLOWER             1. SAHIBJOT KAUR MR. JASPAL SINGH MS. KARMJIT    KAUR 1ST 2. NAMYA VERMA MR. KUNAL DEAM MS. SAVI DEAM 2ND 3 SEHAJDEEP SINGH MR. NAVDEEP SINGH MS. GURPREET  KAUR 3RD PANSY   1 YASHIKA MR. BHUPINDER PAL MS. AMANDEEP KAUR 1ST 2 RUHANIYAT MR. TADBIR SINGH…